Predstavitev podjetja

Smo ponudnik gradbenega consaltinga, ki se pospešeno in nenehno razvija v panogi gradbeništva. Naročnikom nudimo pomoč pri koncipiranju gradbenih projektov, strokovni nadzor med gradnjo ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kot projektni managerji in svetovalci nismo odvisni od gradbenih podjetij. Koncentriramo se predvsem na investitorje in naročnike gradenj.

Na projektih organiziramo procese, koordiniramo projektante in razvojnike ter pomagamo pri pridobitvi gradbenih dovoljenj. Skrbimo za pravočasno izvedbo in vmesne termine gradnje ter uravnavamo projekt do ciljnih stroškov za dokončanje projekta. Skrbimo za neproblematično izvedbo tehničnih pregledov ter pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte.

Nenazadnje kot projektni kontrolorji skrbimo za visok nivo kvalitete in zadovoljstvo ter varnost naročnikovih naložb v nepremičnine.

Z veseljem Vam posredujemo naše reference in druge informacije. Pišite nam ali nas pokličite.

Matjaž Nemanič, direktor
Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir, smeri gradbeništvo
Potrdila SENMED, d.o.o.

We are providing building consulting that is being constantly developed. To our clients we provide assistance in conceiving projects, professional supervision during the construction and acquisition of operating permit.

As project managers and consultants we are not dependent on construction companies. That’s why we are concentrated mainly on investors and our clients.

In the projects we organize processes, coordinate designers and developers, and help obtaining building permits. We provide timely execution and intermediate terms, and regulate the construction project to the target cost to complete the project. We also care for trouble-free implementation of technical inspection and to obtain operating permits for facilities.

Finally, as project controllers we provide a high level of quality and satisfaction, and safety of the client’s investments in real estate.

We would be happy to send You our references and more information. Feel free to contact us.

Matjaž Nemanič, Director
Bachelor economic engineer towards the construction
Certificates SENMED, d.o.o.

 

Senmed Logotip Novi

Pekerska cesta 47E, SI-2000 Maribor
Tel: +386 41 580 193
E-mail: info@senmed.eu
Web: www.senmed.eu

Davčna številka/UID: SI92052304
Matična številka: 7165536000
TRR/IBAN: SI56 2900 0005 2178 097
SWIFT/BIC: BACXSI22 (Unicredit Bank Slovenija d.o.o.)