Slide-5 – Gradbeni nadzor

 

 

 

 

 

Gradbeni nadzor in odgovorno vodenje del

Gradbeni nadzor izvajamo za stanovanjske in poslovne objekte (za fizične in pravne osebe)

Več o naših storitvah …