Galerija - foto / video

Vsak od tukaj predstavljenih projektov je zase pomemben delček v obsežnem mozaiku naših preteklih dejavnosti.

Gradnja za trg

Stanovanjsko naselje Sončni gaj v Pivoli pri Mariboru

Na sončni lokaciji onkraj hrupnih cest a vendar blizu večjih trgovcev, šole... smo zgradili naselje dvostanovanjskih hiš dvojčkov, obdano z mirom, tišino, v objemu narave. Prodajni katalog

Dva dvostanovanjska objekta v Slovenski Bistrici

Le nekaj korakov od centra naselja, tik ob cesti, smo zgradili dva dvojčka, v modernem minimalističnem slogu. 

Nadstandardni večstanovanjski blok v Mariboru

Nekoliko odmaknjeno od hrupa cest, a blizu komunikacijskih povezav, smo zgradili manjši večstanovanjski blok z nadstandardnimi večjimi stanovanji, ki smo jih razgibano umestili v objekt tako, da kar najbolje izkoristijo lokacijo v objektu in vpetost v okolje.

Dva večapartmajska bloka v Moravskih Toplicah

V umirjeni naravi, blizu termalnih izvirov Terme Moravske Toplice, smo zgradili dva večapartmajska bloka. Asfaltirali in uredili smo parkirne prostore za vse stanovalce. 

Izvedba obnovitvenih gradbenih del


Izvedba obnovitvenih gradbenih del, obnova objektov

Obnova starejših objektov, običajno javnih objektov pod spomeniškim varstvom, je za nas poseben izziv, ki ga z veseljem sprejmemo. Gradbeni izzivi te vrste so povezani s spomeniškim varstvom kar nam narekuje upoštevanje izvirne arhitekture.

Nadzor gradnje

Nadzor gradnje pri gradnji soseske Bellevue Living v Ljubljani

Soseska Bellevue Living je zasnovana trajnostno in je pisana na kožo sodobnega, urbanega sloga življenja... V fazi gradnje zahtevnega projekta je gradbeni nadzor eden pomembnejših dejavnikov zagotavljanja kvalitete in doseganja začrtanih ciljev gradnje. 
 

Jeklena konstrukcija v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani

Težnja k popolni harmoniji oblike in funkcionalnosti se nikjer lepše ne izraža kot pri verskih objektih.

Obnovljen razgledni stolp

Projektiranje, kontrola in svetovanje pri razvoju tehnične izvedbe jeklenih konstrukcij za večje oziroma zahtevne objekte.

Obnovitev objektov in ureditev okolja

Obnova kopališča Mariborski otok in ureditvijo okolice

Že v petdesetih letih prejšnjega stoletja so Mariborčani snovali kopališče, s katerim bi zadovoljili tedaj zelo naraščajoče priljubljeno kopanje na odprtem. 
Novo kopalno sezono 2023 je kopališče Mariborski otok ponosno dočakalo v novi podobi, ki so jo kopalci takoj osvojili in dodali v spletne iskalnike kot priljubljeno destinacijo.

Atletska ogrevalna dvorana Maribor

V decembru leta 2022 smo zagotovili posel obnove športnega stadiona tako, da smo odstranili stari športni stadion in na njegovo mesto umestili sodobno Atletsko ogrevalno dvorano, v kateri je omogočeno udejstvovanje atletom po najnovejših standardih. Pokriti stadion z 900 sedeži je zasnovan prostorno in udobno. Komentatorske kabine so prav tako zasnovane udobno in prostorno z odličnim razgledom na celotno področje športnega stadiona.

Energetska sanacija in ureditev avle kopališča pristan Maribor

Staro, dotrajano pokrito kopališče Pristan Maribor, ki je vsaj zadnje desetletje že docela opominjalo na potrebno obnovo, je dočakalo naše delavce s prvim zamahom kladiva v septembru 2021. Energetska prenova ovoja stavbe starega dela objekta kopališča Pristan Maribor je bila dokaj zahteven projekt. Energetska sanacija in celovita obnova kopališča Pristan je bila vodena v več fazah. Dela smo dokončali v januarju 2022

Izvedba cestišč, krožišč in dovozov

Krožišče Fram

Postavili smo krožišče ob parkirišču za tovorna vozila, z novim bencinski servisom. Izvedli smo pripravo zemljišča po celotni trasi krožišča, poskrbeli za pravilen potek komunikacijskih vodov izpod krožišča, uredili odvodnjavanje, javno razsvetljavo in seveda tudi cestno signalizacijo. Nov objekt je za tovorni promet velika pridobitev zaradi velikega parkirišča in črpalke v neposredni bližini.

Individualni gradbeni projekti

Lahkotna ustvarjalnost individualnih gradbenih projektov

Za razliko od gradnje za trg, kjer je poglavitna značilnost izvedbe gradbenih projektov v tem da ustrezajo sprva predstavi investitorja gradbinca, je v individualnem projektu bodoči uporabnik prisoten in projektantu sugerira svojo stambeno vizijo vse do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma izpolnitve dogovora. 

Stanovanjsko naselje Sončni gaj v Pivoli pri Mariboru

Dva dvostanovanjska objekta v Slovenski Bistrici

Nadstandardni večstanovanjski blok v Mariboru

Dva večapartmajska bloka v Moravskih Toplicah

Izvedba obnovitvenih gradbenih del, 
obnova objektov

Nadzor gradnje, 
soseske Bellevue Living v Ljubljani

Nadzor gradnje,
jeklena konstrukcija v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani

Nadzor gradnje,
obnovljen razgledni stolp

Obnova kopališča Mariborski otok in ureditvijo okolice

Atletska ogrevalna dvorana Maribor

Energetska sanacija in ureditev avle kopališča pristan Maribor

Krožišče Fram

Lahkotna ustvarjalnost individualnih gradbenih projektov

Nekaj video utrinkov z gradbišča v Pivoli pri Mariboru.

Video posnetki so narejeni z dronom, med potekom gradbenih del. Razvidne so ralične faze v katerih so se nahajali objekto vzdolž ceste, ki je prav tako del urbanistične umestitve v okolje, ki smo ga izvedli. Izvedli smo vso komunalno infrastrukturo, s cesto in javno razsvetljavo, kanalizacijo in komunikacijskimi razvodi po PZI. Dokaj zahteven projekt, kjer smo vložili veliko truda, ki je bilo poplačano z obogatitvijo znanja za prihodnje gradbene podvige. Naselje Sončni gaj v Pivoli je sedaj (2021) deloma že naseljeno, vsak objekt že ima svojega lastnika.  
+386 41 580 193
Industrijska cona Studenci - Maribor
Išči